MStars Hub

Хурдасгуур хөтөлбөрт
хамрагдсан стартапууд

MStars Hub нь амьдралын шинэ хэв маягийг бий болгох,  дижитал технологид суурилсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй, хөрөнгө оруулалтын өмнөх шатны стартапуудыг хайж байна.

12 Стартап
15+ Хөрөнгө оруулагч
5 Сар
30 сая хүртэлх грант
50+ Ментор
50+ Түнш

Startups

COHORT 2021

МСтарс Хаб анхны элсэлтэд бүртгүүлсэн 170 стартапаас дөрвөн удаагийн шалгаруулалтаар шилдэг 11 стартапаа сонгож аваад хурдасгуур хөтөлбөрөө эхлүүлж байсан

Startups

COHORT 2022

Хоёрдох элсэлтэд бүртгүүлсэн 109 стартапаас шилдэг 12 стартапаа сонгож аваад хурдасгуур хөтөлбөрөө эхлүүлээд байна